Click to order
Zamówienie
Total: 
Imię Nazwisko
Email
Phone
NIP
Dostawa
Wybierz metodę dostawy:
Kod pocztowy
Kraj, miasto
Adres
Ulica, Nr ulicy (domu)
Yuliya Stadnik
Akademia Paznokci Warszawa
Centrum szkoleniowy, który szkoli specjalistów nowoczesnego manicure i pedicure w krajach europejskich i na Ukrainie.
Proces szkolenia jest zbudowany z uwzględnieniem wszystkich subtelności i niuansów, po szkoleniu każdy, niezależnie od poziomu szkolenia, może stać wysoko wykwalifikowanym specjalistą.
Główną cechą wyróżniającą jest indywidualne podejście do każdego ucznia, a programy są zaprojektowane w taki sposób, że 85% czasu poświęcone jest na doskonalenie umiejętności praktycznych.
14.11.2022
Kurs «SALON NAILS.Manicure kombinowany»
Opis: Autorski kurs «SALON NAILS. Manicure kombinowany (1 frez)» - kurs idealnego manikiuru w wyniku połączenia dwóch nowoczesnych technik – manicure frezarkowy + klasyczny (nożyczki) i naturalnego salonowego malowania paznokcie w technice „ciągły ruch".

Dla kogo: kurs przeznaczony jest dla stylistek z co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem (w technikach manicure klasycznego lub kombinowanego), którzy chcieliby podnieść swój poziom umiejętności i opanować technikę na poziomie doświadczonego użytkownika.

Autorska technika pracy jednym frezem (płomieniem) zapewni minimalny czas i da bezpieczny efekt bez nacięć i uszkodzeń naturalnej płytki. W trakcie pracy z żelem strukturalnym stylistka nauczy się podstaw nakładania i rozprowadzania materiału na powierzchni paznokcia, cienkiego, ale trwałego malowania salonowego jak najbliżej skórek, a także nauczy się wzmacniać i wyrównywać paznokcie.

Struktura kursu:
1. Część teoretyczna.
● Budowa paznokci
● Patologie paznokci
● Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
● Różnorodność frezów, szczegóły pracy
● Schematy, szkice techniki manicure kombi
● Zasady nadawania kształtu (kwadrat, miękki kwadrat, kwadrat-owal, owal, migdał)
● Metody zdejmowania
● Praca z trudnymi dłońmi; cienkie, zdeformowane paznokcie
● Przyczyny odpryskiwania, jakie są rozwiązania
● Budowanie prawidłowej architektury paznokcia poprzez wzmocnienie i wyrównanie płytki paznokciowej
● Szczegóły pracy z materiałem o strukturze żelowej i żelowo-lakierowej
● Trwałość przez okres co najmniej 14 dni
● Zasady prawidlowego siedzenia przy biurku
2. Część praktyczna:
● Bezpieczne zdejmowanie materiału
● Atraumatyczna technika krok po kroku wykonywania manicure kombi przy użyciu jednego frezu „płomienia" i nożyczek
● Pozycja ręki do równego, bezpiecznego cięcia skórek nożyczkami
● Praca w niewidocznych miejscach i jak radzić sobie z trudno dostępnymi obszarami
● Prawidłowe opracowywania walów okołopaznokciowych
● Efektywne przygotowanie przed malowaniem
● Salonowy lakier do paznokci. Wzmocnienie płytki paznokcia w technice „ruchu ciągłego"
● Budowanie prawidlowej architektóry paznokci
● Technika malowania pod skórki
● Jednolite malowania ciemnymi i jasnymi odcieniami bez nadmiaru materiału
● Top z połyskiem ponad 14 dni.

Po ukończeniu kursu Stylistka:
▪ Jakie dłonie nadają się do manicure kombi, a jakie nie
▪ Jak wykonać bezpieczny nowoczesny manicure kombi bez kaleczenia i uszkodzeń płytki paznokcia
▪ Jak wykonać trwały manicure na okres 14 dni lub dłużej?
▪ Jak wzmocnić cienkie, łamliwe i rozdwajające się paznokcie
▪ Praca z trudnymi rękami i różnymi kształtami paznokci
▪ Jak pracować z materiałami żelowymi i hybrydowymi?
▪ Jak ożywić cienkie, łamliwe i paznokcie na których nic się nie trzyma
▪ Jak przyspieszyć technikę wykonywania salonowego manicure kombi i skrócić czas pracy
▪ Jak pozyskać klienta i zdobyć jego zaufanie
▪ Jak zatrzymać klienta i nawiązać z nim długoterminową relację
▪ Kiedy nadszedł czas na zwiększenie kosztów świadczonych usług
▪ Jak stworzyć nowy poziom usług i skoncentrować się na kliencie

09.30 – 11.00 część teoretyczna
11.00 – 11.30 Сoffee-break
11.30 - 15:00 część praktyczna na I modelce (1 ręka)
15:00 – 15:30 obiad
15:30 - 18:30 część praktyczna na I modelce (2 ręce)

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały dowykonania pracy, a mianowicie:
- wygodne miejsce pracy
- zestawy z materiałami jednorazowymi
- komplet narzędzi sterylnych
- frezy
- pędzle
- materiały klasy premium LUXIO, TM GELISH

Akademia zapewnia modelek do praktycznej części kursu. Możliwość przebywania z wlasną modelką na kursie jest omówiana indywidualnie z instruktorem.
Misją Yuliia Stadnik Nail Academy jest wyszkolić do branży paznokciowej specjalistów manicure z wysokim poziomem wyszkolenia. Praca odbywa się w grupie do 6 osób, część praktyczną „stylistka-modelka".
Po ukończeniu dostaniesz certyfikat o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu autorskiego Yuliia Stadnik «PROFI. Podwyższenie kwalifikacji manicure klasyczny».

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 18:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1353 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
14.11.2022
Курс «SALON NAILS. Комби маникюр»
Описание: Авторский курс «SALON NAILS. Комби маникюр (1 фреза).» - курс создания идеального маникюра в результате совмещения двух современных техник – аппарат (фреза) + классика (ножнички) и натурального салонного покрытия ногтей в технике «беспрерывного движения».

Аудитория: курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 12 месяцев (в классической или комбинированной технике маникюра), которые хотели бы повысить свой уровень мастерства и овладеть техникой на уровне опытного пользователя.

Авторская техника работы одной фрезой (пламя) обеспечит минимальные затраты времени и даст безопасный чистый результат без пропилов и повреждений натуральной пластины. В ходе работы со структурным гелем мастер постигнет основы нанесения и распределения материала по поверхности ногтя, тонкого, но прочного салонного покрытия максимально близко к кутикуле, а также научиться укреплять, выравнивать и ремонтировать НП.

Структура курса:
1. Теоретическая часть:
● Строение ногтевого аппарата
● Патологии ногтей
● Дезинфекция и стерилизация инструмента
● Разновидность фрез, особенности работы
● Схемы, зарисовки техники выполнения комби маникюра
● Правила опила формы ногтей (четкий квадрат, мягкий квадрат, скво-овал, овал, миндаль)
● Методы снятия старого материала
● Работа со сложными руками, стелющейся кутикулой; тонкой, деформированной НП
● Причины отслоек, методы решения
● Построение правильной архитектуры ногтя методом укрепления и выравнивая НП
● Особенности работы с материалом гелевой и гель-лаковой структуры
● Правила стойкого покрытия сроком от 14 дней
● Правила расположение мастера за рабочим местом

2. Практическая часть:
● Безопасное снятие материала с поверхности НП
● Пошаговая атравматичная техника выполнения комби маникюра с помощью одной фрезы «пламя» и ножниц
● Постановка руки на чистый срез кутикулы ножницами
● Работа со слепыми зонами и как справиться с труднодоступными участками
● Корректная обработка околоногтевых валиков
● Эффективная подготовка НП к покрытию
● Салонное покрытие ногтей. Укрепление ногтевой пластины в технике «безпрерывного движения»
● Построение правильной архитекторы ногтя
● Ремонт ногтей
● Техники максимально близкого подведения гель-лака к кутикуле
● Равномерное салонное покрытие яркими, темными и светлыми оттенкам без нагромождения материала
● Финишное покрытие с ярким глянцевым блеском сроком 14 дней

После прохождения курса мастер будет знать:
▪ Какому типу рук подходит комби маникюр, а какому нет
▪ Как выполнить безопасный современный комби маникюр без пропилов и повреждений ногтевой пластины
▪ Как создать стойкое, прочное салонное покрытие сроком от 14 дней
▪ Как укрепить тонкие, ломкие и слоящиеся ногти
▪ Работа со сложными руками и разными типами форм НП
▪ Как работать с материалами гелевой и гель-лаковой структуры
▪ Как реанимировать тонкие, ломкие и не держащие покрытие ногти
▪ Как ускориться в технике выполнения салонного комби маникюра и сократить время работы
▪ Как расположить к себе клиента и завоевать его доверие
▪ Как удержать клиента и выйти с ним в долгосрочные отношения
▪ Когда пришло время повышать стоимость на предоставляемые услуги
▪ Как создать новый уровень обслуживания и клиентоориентированности

09.30 – 11.00 теоретическая часть
11.00 – 11.30 Сoffee-break
11.30 – 15:00 практическая часть с отработкой на 1ой модели (1 рука)
15:00 – 15:30 обед
15:30 – 19:00 практическая часть с отработкой на 1ой модели (2 руки)

На курсе мы предоставляем все необходимое оборудование, инструмент и материалы для выполнения работы, а именно:
- комфортное рабочее место
- наборы с одноразовыми материалами
- набор стерильных инструментов
- фрезы
- кисти
- материал премиум-класса ТМ GELISH, LUXIO.

Моделей для выполнения практической части курса предоставляет академия. Возможность быть со своей моделью на курсе оговаривается с инструктором индивидуально. Миссия Yuliya Stadnik Nail Academy выпустить на рынок ногтевого сервиса специалистов в области маникюра с высоким уровнем подготовки. Работа происходит в группе до 6 человек, практическая часть отрабатывается «мастер-модель». По окончанию выдается Сертификат об успешном прохождении теоретической и практической части авторского курса «SALON NAILS. Комби маникюр» Yuliya Stadnik Nail Academy.

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 18:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1353 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
15.11.2022
KURS "FRENCH ART"


Opis: French ART – autorski kurs tworzenia klasycznych kresek w technice Pink & White/French manicure, moon manicure, moon manicure z ujemną przestrzenią, twist manicure, ruffian - manicure, reverse (odwrócony) french manicure. Technika pracy z lekko transparentnymi kolorami.

Dla kogo: Ten kurs jest przeznaczony dla stylistek z co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem, którzy pracują w klasycznej technice malowania hybrydą.

Praca na kursie skupia się na ustawieniu ręki i narysowaniu idealnie równej linii uśmiechu z elementami tajemnic z mistrzowstw.

Mieć przy sobie: sterylne narzędzia do manicure/frezy do aparatu, frezarke (jeśli w pracy stosujesz technikę manicure kombinowanego lub frezarkowego), pędzelki
Po ukończeniu dostaniesz certyfikat o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu autorskiego Yulii Stadnik "FRENCH ART".

Zawartość kursu
1. Część teoretyczna:
- czym jest „Francuski manicure", historia pochodzenia, aktualne trendy
- różnorodność materiałów na rynku i jak wybrać odpowiedni
- jak stworzyć idealny kształt wolnego brzegu, prawidłowe opilowanie (schematy, szkice)
- jakie są naturalne proporcje french manicure
- idealny french manicure - mit czy rzeczywistość
- plusy i minusy wyrównania płytki paznokciowej pod french manicure
- zasady pracy z materiałem premium LUXIO by Akzentz

2. Stosowanie lekko transparentnych kolorów w świecie nowoczesnego french manicure gel/gel polish:
- nakładać kolor czy nie i jak dobrać kolor pasujący do rodzaju skóry
- tworzenie french manicure z i bez wydłużania łożyska paznokcia
- szczegóły pracy z transparentnymi kolorami w technice wyrównywania płytki paznokciowej
- malowanie paznokci przy użyciu techniki „gradientowej"
- stosowanie transparentnych kolorów przy robieniu „moon manicure"

3. Rysowanie klasycznej wersji wolnego brzegu (biały) i kolorowego (kolor). Zasady pracy z wykorzystaniem różnych technik:
- jak wybrać wygodny sposób narysowania białej linii?
- pędzelek z butelki czy inny dodatkowy?! plusy i minusy stosowanych technik
- szczegóły rysowania białej linii w technice „nić" / cienki french
- szczegóły rysowania białej linii w technice "wysokich wąsów" / french z wysokim uśmiechem
- szczegóły pracy w technice „podpychania materiału"
- rozwiązanie kolorystyczne do rysowania linii uśmiechu

4. Moon manicure, twist-manicure, szczegóły pracy:
- malowanie manicure moon z przezroczystym półokrągiem (przezroczysty półokrąg i kolorowy paznokieć)
- wykonanie manicure moon z kolorowym półokręgiem (kolorowa półokrąg, kolorowy paznokieć)
- wykonanie manicure moon w połączeniu z manicure francuskim (przeźroczysty paznokieć, półokrąg i wolny brzeg w kolorze)
- wykonanie manicure moon w połączeniu z manicure francuskim (paznokieć w kolorze, półokrąg i wolny brzeg również w kolorze)

5. Manicure francuski odwrócony (w tym podwójny i potrójny), manicure ruffian / „manicure chuligański"
- szczegóły pracy w technice „manicure francuski odwrócony"
- co to jest „manicure ruffian" i jakie rodzaje możesz zaoferować klientce

6. TOP:
- jak naprawić błędy za pomocą topu
- jaki rodzaj top wybrać
- teoria "idealnej linii światła"

7. Mistrzostwa w zdobieniu paznokci jako integralna część rozwoju zawodowego. Czym jest „francuski manicure" w środowisku mistrzostw.

Czas trwania:
09.30 - 13.00 część teoretyczna, schematy, szkice + opracowanie na tipsach
13.00 - 13.45 Сoffee-break
13.45 - 17.30 część praktyczna z modelką. Manicure wykonuje się dowolną techniką według preferencji stylistki.

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt (z wyjątkiem narzędzia do manicure) oraz materiały do wykonania pracy, a mianowicie:
- wygodne miejsce pracy (stół, krzesło, lampa LED, lampa, wałek pod łokieć)
- zestaw z materiałami jednorazowymi (rękawiczki, maska, waciki bezpylowe, pilnik do paznokci, blok polerski, patyczek drewniany, serwetki, folia, jednorazowa serwetka na stół)
- tipsy do części praktycznej
- pędzelek do malowania
- baza\top LUXIO
- odcieni frenczowe (Blush Luxio/Delicate Luxio) + materiał do rysowania białej linii wolnego brzegu (Pure Luxio/White Gel Play)
- remower do usuwania skórek
- preparat do odtłuszczania Prep&Wipe firmy Akzentz
- dehydrator SURE BOND Akzentz
- szczoteczka do usuwania kurzu
- pojemnik dla wodny
- tacka na narzędzie do manicure

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 17:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1107 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
15.11.2022
КУРС ''FRENCH ART''


Описание: Авторский курс French ART - курс создания классических линий в технике Pink & White / французский маникюр, лунный маникюр, лунный маникюр с негативным пространством, двойная лунка (twist manicure), ruffian - маникюр, обратный французский маникюр. Работа с камуфляжной техникой

Аудитория: данный курс рассчитан для мастеров с опытом работы от 6 месяцев, которые работают с классической техникой покрытия ногтей гель-лаком.

Работа на курсе сконцентрирована на постановке руки и прорисовке идеально ровной линии улыбки с элементами конкурсных секретов

Структура обучающего процесса:
09.30 - 13.00 теоретическая часть, схемы, зарисовки + отработка на типсах
13.00 - 13.45 Сoffee-break
13.45 - 17.30 практическая часть с отработкой на модели. Маникюр выполняется в произвольной технике на усмотрение мастераНа курсе мы предоставляем
все необходимое оборудование (кроме личного маникюрного инструмента мастера) и
материалы для выполнения работы, а именно:
- комфортное рабочее место (стол, стул, LED лампа, настольная лампа, валик под локоть ученика)
- набор с одноразовыми материалами (перчатки, маска, безворсовые салфетки, пилочка,
шлифующий баф, апельсиновая палочка, бокс бумажных салфеток, фольга, одноразовая салфетка на стол)
- типсы для выполнения практической части
- кисть для прорисовки
- база/топ LUXIO
- камуфлирующие оттенки (Blush Luxio/ Delicate Luxio) + материал для прорисовки
белой части свободного края (Pure Lxio/White Gel Play)
- ремувер для кутикулы
- препарирующее средство Prep&Wipe by Akzentz
- дегидратор SURE BOND by Akzentz
- щетка для пыли
- емкость для воды
- лоток для маникюрного инструмента

Модель для выполнения практической части курса предоставляет обучающий центр.
Возможность быть со своей моделью на курсе оговаривается с инструктором

С собой иметь: стерильный маникюрный инструмент/фрезы для аппарата, аппарат (если Вы в работе используете технику комбинированного или аппаратного маникюра), личные кисти


Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 17:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1107 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
17.11.2022
Kurs «PROFI. Podwyższenie kwalifikacji manicure klasyczny»
Opis: Autorski kurs Yulii Stadnik «PROFI. Podwyższenie kwalifikacji manicure klasyczny» - zaawansowany kurs szkoleniowy wyższej kategorii dla stylistek chcących udoskonalić swoje umiejętności i rozwijąć się w karierze zawodowej. Ten kurs jest najtrudniejszy w programie szkoleniowym YS Nail Academy i wymaga maksymalnej koncentracji, poświęcenia, a także chęci zmienić zwykłą klasyczną technikę manicure na technikę, co zapewni maksymalne rezultaty, zwiększenie przepływu klientów i przychodów finansowych.

Na rynku nie ma odpowiedników kursu autora edukacyjnego.

Dla kogo: Kurs jest przeznaczony dla stylistek z co najmniej 18-miesięcznym doświadczeniem, którzy posiadają podstawowe wykształcenie i pracują w technice manicure klasycznego, a także wykonują hybrydę\żel.

Głównym celem kursu jest:
1. Technika wykonania manicure klasycznego i ułożenia dłoni dla czystego wycinania skórek nożyczkami bez zadziorów.
2. Sterylna praca cążkami w sinusach bez nacięc i widocznych szladów oprzyrządowania.
3. Stworzenie idealnej powierzchni płytki paznokcia, budowa prawidłowej architektury naturalnego paznokcia.
4. Profesjonalne techniki malowania hybrydą.
5. Trwałość paznokci hybrydowych\żelowych ponad 14 dni.
6. Malowanie maksymalnie blisko skórek.
7. Idealna linia światła.

Struktura kursu:
1. Część teoretyczna:
● Budowa paznokci
● Różnorodność keratolityków, szczegóły stosowania
● DIS, bezpieczeństwo stylistki i klienti
● Szczegóły pracy z żelem LUXIO
● Idealne narzędzia, jakie one są?
● Pielęgnacja i ostrzenie narzędzi
● Zasady podczas piłowania paznokci (kwadratowy, owalny)
● Dlaczego żel nałożony na naturalną płytkę odchodzi i jak tego zapobiec
● Schematy wyrównania płytki paznokciowej
● Tworzenie idealnej powierzchni
● Szczegóły pracy z nowoczesnymi bazami różnych firm
● Różnorodność baz i której użyć w konkretnym przypadku
● Techniki malowania paznokci z mistrzostw
● Psychologiczny aspekt pracy z klientem
● Jak rozpoznać preferencje klienta bez wchodzenia z nim w dialog
● Algorytm pracy „stylistka-klientka".
2. Część praktyczna:
● Zasady prawidlowego siedzenia przy biurku
● Sprzęt roboczy i prawidlowe ustalenia miejsca pracy
● Bezpieczne zdęjmowanie sztucznego materiału
● Tworzenie kształtu paznokci
● Praca z kopytkiem i otwieranie „kieszeni"
● Pozycja ręki do równego, bezpiecznego cięcia skórek nożyczkami
● Zasady pracy cązkami w okolicy sinusów
● Technika pracy przy walach bocznych
● Prawidlowego przygotowanie płytki przed malowaniem
● Malowanie pod skórki bez użycia cienkiego pędzelka
● Idealna linia światła
● Szczegóły pracy ze szklistym i kauczukowym topami

Po ukończeniu kursu Stylistka:
Nie będzie ranić narzędziami klientów
● Opanuje technikę klasycznego manicure bez zadziorów
● Wykona czystą pracę w sinusach
● Malowanie pod skórki
● Opanuje technikę tworzenia idealnej powierzchni bez „ciasta"
● Skróci czas manicure
● Dowie się, czym różni się stylistka od profesjonalisty (czystość mowy, specjalista oferuje, a nie pyta itp.)
● Strach przed zmianą cen zniknie
● Zyska pewność siebie

09.30 – 11.00 część teoretyczna
11.00 – 11.30 Сoffee-break
11.30 - 15:00 część praktyczna na I modelce (1 ręka)
15:00 – 15:30 obiad
15:30 - 18:30 część praktyczna na I modelce (2 ręce)

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały dowykonania pracy, a mianowicie:
- wygodne miejsce pracy
- zestawy z materiałami jednorazowymi
- komplet narzędzi sterylnych
- frezy
- pędzle
- materiały klasy premium LUXIO, TM GELISH

Akademia zapewnia modelek do praktycznej części kursu. Możliwość przebywania z wlasną modelką na kursie jest omówiana indywidualnie z instruktorem.

Misją Yuliia Stadnik Nail Academy jest wyszkolić do branży paznokciowej specjalistów manicure z wysokim poziomem wyszkolenia. Praca odbywa się w grupie do 6 osób, część praktyczną „stylistka-modelka".

Po ukończeniu dostaniesz certyfikat o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu autorskiego Yulii Stadnik «PROFI. Podwyższenie kwalifikacji manicure klasyczny».

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 18:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1353 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
17.11.2022
Курс «PROFI. Повышение по классике».
Описание: Авторский курс Юлии Стадник «PROFI. Повышение по классике» - курс повышения квалификации высшей категории для мастеров, которые хотят повысить свой уровень мастерства и вырасти в профессиональной карьере. Этот курс самый сильный в обучающей программе YS Nail Academy и требует концентрации, самоотдачи, а также желание изменить привычную технику классического маникюра на технику, которая обеспечит максимальный результат с увеличением потока клиентов и финансового дохода.

Аналогов обучающего авторского курса на рынке нет.
Аудитория: курс рассчитан для мастеров с опытом работы не менее 18 месяцев, которые имеет базовое образование и работают в классический технике маникюра, а также делают современное покрытие гелем/гель-лаком.

Основной акцент на курсе уделен:
  1. Технике выполнения классического маникюра и постановки руки на чистый срез кутикулы ножницами без заусенец
  2. Стерильной работе накожниц в зоне синусов без порезов и видимых следов инструментария
  3. Созданию идеальной поверхности ногтевой пластины, а именно построению правильной архитектуры натурального ногтя
  4. Конкурсным техникам покрытия гель-лака
  5. Носибельности материала более 14 дней
  6. Подведению материала максимально близко к кутикуле
  7. Созданию идеального блика.

Структура курса:
1. Теоретическая часть:
● Строение ногтевого аппарата
● Разновидность кератолитиков, особенности работы
● ДИС, безопасность мастера и клиента в работе
● Особенности работы с гелем LUXIO
● Идеальный инструмент, какой он?
● Уход и заточка инструмента
● Правила опила формы свободного края (квадрат, овал)
● Причины отслоек и как их избежать
● Схемы выравнивания НП
● Создание идеальной поверхности НП
● Особенности работы с современными базами различных фирм
● Разновидность баз и какую использовать в конкретном случаи
● Техники конкурсного покрытия ногтей
● Психологический аспект работы с клиентом
● Как выявить предпочтения клиента не входя с ним в диалог
● Алгоритм работы "мастера-клиент".
2. Практическая часть:
● Правила посадки мастера за столом
● Рабочий инвентарь и правила расположения на рабочем месте
● Безопасное снятие искусственного материала
● Создание формы свободного края
● Работа с пушером и раскрытие «кармана»
● Постановка руки на ровный безопасный срез кутикулы ножницами
● Правила работы накожницами в области синусов
● Техника обработки боковых валиков
● Качественная подготовка НП к покрытию
● Покрытие под кутикулу без использования тонкой кисти
● Создание идеальных бликов
● Особенности работы со стекловидным и каучуковым топовым покрытием.

После прохождения курса мастер:
● Перестанет резать клиентов
● Овладеет техникой выполнения классического маникюра без заусенец
● Обретет чистоту в зоне синусов
● Сделает максимально близкое покрытие к кутикуле
● Освоит технику создания идеальной поверхности без «пирожков»
● Сократите время выполнения маникюра
● Узнает чем отличается мастер от профессионала (чистота речи, специалист предлагает, а не спрашивает и тд)
● Уйдет страх поднятия цен
● Обретет уверенность в своих силах
● Взрастит собственную самоценность

09.30 – 11.00 теоретическая часть
11.00 – 11.30 Сoffee-break
11.30 – 15:00 практическая часть с отработкой на 1ой модели (1 рука)
15:00 – 15:30 обед
15:30 – 19:00 практическая часть с отработкой на 1ой модели (2 руки)

Мы предоставляем все необходимое оборудование, инструмент и материалы для выполнения работы, а именно:
- комфортное рабочее место
- наборы с одноразовыми материалами
- набор стерильных инструментов
- фрезы
- кисти
- материал премиум-класса ТМ GELISH, LUXIO.

Моделей для выполнения практической части курса предоставляет академия. Возможность быть со своей моделью на курсе оговаривается с инструктором индивидуально. Миссия Yuliya Stadnik Nail Academy выпустить на рынок ногтевого сервиса специалистов в области маникюра с высоким уровнем подготовки. Работа происходит в группе до 6 человек, практическая часть отрабатывается «мастер-модель». По окончанию выдается Сертификат об успешном прохождении теоретической и практической части авторского курса «PROFI. Повышение по классике» Yuliya Stadnik Nail Academy.

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 18:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1353 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
21 - 25.11.2022
KURS "BASIC"


Opis: Kurs autorski „Basic" to podstawowy kurs dla wszystkich osób, którzy chcieliby opanować zawód „Stylistki Paznikci" i podjąć ścieżkę tego zawodu.
Ten kurs w programie szkoleniowym YS Nail Academy ma rozbudowaną bazę teoretyczną i praktykę. Dlatego wymaga skupienia, energochłonności i chęci zostania wykwalifikowaną stylistką, żeby dołączyć się do zespołu najlepszych.
Główny nacisk na kursie jest na technikę manicure klasycznego, ale nie ominiemy wszystkich nowoczesnych trendów. Opanujemy technikę manicure kombinowanego, europejskiego, męskiego i dziecięcego, opanujemy nowoczesne malowanie żelami/lakierami żelowymi, nauczymy się naprawiać paznokcie, porozmawiamy o zabiegach pielęgnacyjnych dłoni, rozważymy psychologiczny aspekt komunikacji z klientem i wiele więcej.
Dla kogo: Ten kurs jest przeznaczony dla osób początkujących, którzy chcą zdobyć głęboką wiedzę teoretyczną i opanować praktyczne umiejętności dochodowego zawodu stylistki paznokci. Kurs przyda się również mistrzom, którzy już pracują, ale na początku swojej kariery zawodowej mieli niski poziom wyszkolenia.
Misją YS Nail Academy jest wykształcić profesjonalistów w swojej dziedzinie o wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej na rynek paznokci.
Program został zaprojektowany w taki sposób, aby każdy uczeń był uczony indywidualnie. Instruktor spędza z Tobą dużo czasu i niejednokrotnie wyjaśnia wszystko szczegółowo. Część praktyczna jest opracowywana na modelach.
Na kursie akademia zapewnia cały niezbędny sprzęt i materiały, a także modelek do części praktycznej.
Po ukończeniu wydawany jest Certyfikat o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej autorskiego kursu „Początkujący" Akademii Paznokci Yulii Stadnik.

Czas trwania: 5 dni, 09.30 - 17:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 5535 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

REGULAMIN
1 DZIEŃ. Teoria
1. Zawód stylistka paznokci. Wiedza i umiejętności, które powinna posiadać stylistka
2. Skóra. Budowa skóry i jej funkcje. Główne rodzaje zmian patologicznych charakterystycznych dla chorób skóry
3. Anatomia rąk. Fizjologia i anatomia paznokci. Struktura paznokci
4. Patologie paznokci. Choroby grzybicze
5. Higiena. Antyseptyka, dezynfekcja i sterylizacja. Normy SES
6. Organizacja miejsca pracy
7. Wygląd stylistki
8. Zapoznanie się z narzędziami do manicure i produktami rynku pielęgnacji paznokci
9. Pilmiki, ich ziarnistość, gradacja i zastosowanie. Polerowanie paznokci
10. Rodzaje manicure nowoczesnego, dobiór techniki w zależności od rodzaju dłoni
11. Manicure klasyczny, rekomendacja w doborze profesjonalnego narzędzia
12. Manicure europejski. Keratolityki, ich różnorodność i dobór
13. Algorytm kolejności prac podczas manicure
14. Zabiegi pielęgnacyjne w pracy mistrza: masaż dłoni, peeling
15. Pielęgnacja SPA. Terapia parafinowa

2 DZIEŃ. Teoria + praktyka
1. Ankieta na temat objętego materiału
2. Zasady pracy z frezarką (frez)
3. Bezpieczne zdejmowanine sztucznego materiału (2 techniki)
4. Podstawy męskiego manicure, zasady wykonywania
5. Podstawy manicure dziecięcego, zasady wykonywania
6. Kontakt z klientem, psychologia komunikacji stylistka-klient
7. Zasady pilowania kształtu wolnego brzegu
8. Ćwiczenie manicure klasycznego na własnej ręcę
9. Podstawy chemicznego procesu polimeryzacji. Promieniowanie UF w pracy stylistki manicure, lampy LED
10. Opanuj podstawy bezpieczeństwa podczas pracy z polimerami
11. Odmiany lakierów i żelów do paznokci. Zasady idealnego, równomiernego malowania paznokci
12. Prawidłowy dobór baz
13. Różnorodność topów
14. Alergia kontaktowa
15. Praktyka manicure klasycznego na modelce (1 ręka) + lakier hybrydowy

3 DZIEŃ. Praktyczna część
1. Ankietowanie na temat objętego materiału
2. Praca z ciężkimi odcieniami
3. Tworzenie łatwych kreatywnych stylizaji
4. SPA w pracy z klientem. Techniki masażu
5. Prawidłowe pokazanie prac. Instagram jako narzędzie promocji stylistki
6. Część praktyczna manicure klasycznego + lakier hybrydowy (2 modelki)

4 DZIEŃ. Teoria + praktyka
1. Podstawy manicure kombinowanego
2. Bezpieczna technika wykonywania (szkice, schematy)
3. Odmiany frezów i ich zastosowanie
4. Naprawa paznokci
5. Cennik usług. Jak ustalić cenę za usługi
6. Kalkulacja kosztów zabiegów
7. Część praktyczna manicure kombinowanego na modelu (2 ręce)

5 DZIEŃ. Dzień egzaminu
1. Egzamin testowy z części teoretycznej programu szkoleniowego (60 minut)
2. Egzamin praktyczny na modelce: manicure klasyczny + malowanie lakieru hybrydowego
3. Wręczenie dyplomówAby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
21 - 25.11.2022
Курс "НАЧИНАЮЩИЙ"
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
Описание: Авторский курс «Начинающий» - базовый курс для всех желающих, кто хотел бы освоить профессию «Мастер маникюра» и стать на путь этой профессии.
Этот курс в обучающей программе YS Nail Academy имеет обширную теоретическую базу и практику, поэтому требует от концентрации, энергозатрат и желания стать квалифицированным мастером и присоединиться к команде лучших.
Основной акцент на курсе уделен технике классического маникюра, но мы не обойдем стороной и все современные тенденции. Овладеем техникой комбинированного, европейского, мужского и детского маникюра, освоим современное покрытие гелями/гелями-лаками, научимся ремонтировать ногти, оказывать сопутствующие процедуры по уходу за руками, рассмотрим психологический аспект общения с клиентом и многое другое.
Аудитория: данный курс рассчитан для новичков, которые хотят получить емкие теоретические знания и освоить практические навыки востребованной и прибыльной профессии мастера маникюра. Также, курс будет полезен мастерам, которые уже работают, но в начале профессионального пути имели низкий уровень подготовки. Миссия YS Nail Academy выпустить на рынок ногтевого сервиса профессионалов своего дела с высоким уровнем подготовки теоретической и практической базы. Программа разработана таким образом, что к каждому ученику применяется индивидуальный подход. Инструктора уделят вам максимальное количество времени и объяснят все в деталях не один раз. Практическая часть отрабатывается на моделях. На курсе академия предоставляем все необходимое оборудование и материалы, а также моделей для выполнения практической части. По окончанию выдается Сертификат об успешном прохождении теоретической и практической части авторского курса «Начинающий» Yuliya Stadnik Nail Academy.
Продолжительность: 5 дней, 9.00 - 18.00. В группе 7 человек.

РЕГЛАМЕНТ
1 ДЕНЬ. Теоретический день
1. Профессия мастер маникюра. Знания и умения, какими должен обладать профессиональный мастер маникюра
2. Кожа. Строение кожи и ее функции. Основные виды патологических изменений характерные при кожных заболеваниях
3. Анатомия рук. Физиология и анатомия ногтей. Строение ногтевого аппарата
4. Патологии ногтей. Грибковые заболевания
5. Гигиена. Антисептика, дезинфекция и стерилизация. Нормы СЭС
6. Организация рабочего места
7. Внешний вид мастера
8. Знакомство с маникюрным инструментарием и продукцией рынка ногтевого сервиса
9. Пилки, их зернистость и применение. Полировка ногтей
10. Виды современного маникюра, применение в соответствии с типом рук
11. Классический обрезной маникюр, рекомендация в подборе профессионального инструмента
12. Европейский маникюр. Кератолитики, их разновидность и подбор
13. Алгоритм последовательности работ при проведении маникюра
14. Уходовые процедуры в работе мастера: массаж рук, пиллинг, защитные средства
15. SPA уход. Парафинотерапия
2 ДЕНЬ. Теория + практика
1. Опрос по пройденному материалу
2. Правила работы с аппаратом (фрезер)
3. Безопасное снятие искусственного материала (2 техники)
4. Основы мужского маникюра, правила выполнения
5. Основы детского маникюра, правила выполнения
6. Контакт с клиентом, психология общения мастер-клиент
7. Правила опила формы свободного края.
8. Практическая отработка классического маникюра на собственной руке
9. Основы химического процесса полимеризации. UF-излучение в работе мастера маникюра, LED-лампы
10. Основы безопасности мастера при работе с полимерами
11. Разновидности лакового и гель-лакового покрытия для ногтей. Правила идеального ровного покрытия ногтей
12. Правильный подбор базовых покрытий
13. Разновидности топовых покрытий
14. Контактная аллергия
15. Практическая отработка классического обрезного маникюра на модели (1 рука) + покрытие гель-лаком
3 ДЕНЬ. Практический день
1. Опрос по пройденному материалу
2. Работа со сложными оттенками гель-лака
3. Создание простых дизайнов в работе мастера
4. СПА ухода в работе с клиентом. Массажные техники
5. Правильна подача работ. Инстаграм как инструмент продвижения мастера
6. Практическая отработка классического маникюра + покрытие гель-лаком (2 модели)
4 ДЕНЬ. Теория + практика
1. Основы комбинированного маникюра.
2. Безопасная техника выполнения процедуры (зарисовки, схемы)
3. Разновидности фрез и их использование
4. Ремонт ногтей
5. Ценообразование услуг. Как составить прайс на услуги
6. Расчет себестоимости процедур
7. Практическая отработка комбинированного маникюра на модели (2 руки)
5 ДЕНЬ. Экзаменационный день
1. Тестовый экзамен теоретической части обучающей программы (60 минут)
2. Практический экзамен на модели: выполнение классического маникюра + покрытие гель-лака с использование простых дизайнов
3. Вручение дипломов

Czas trwania: 5 dni, 09.00 - 17:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 5535 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.


05.12.2022
Kurs «SALON NAILS.Manicure kombinowany»
Opis: Autorski kurs «SALON NAILS. Manicure kombinowany (1 frez)» - kurs idealnego manikiuru w wyniku połączenia dwóch nowoczesnych technik – manicure frezarkowy + klasyczny (nożyczki) i naturalnego salonowego malowania paznokcie w technice „ciągły ruch".

Dla kogo: kurs przeznaczony jest dla stylistek z co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem (w technikach manicure klasycznego lub kombinowanego), którzy chcieliby podnieść swój poziom umiejętności i opanować technikę na poziomie doświadczonego użytkownika.

Autorska technika pracy jednym frezem (płomieniem) zapewni minimalny czas i da bezpieczny efekt bez nacięć i uszkodzeń naturalnej płytki. W trakcie pracy z żelem strukturalnym stylistka nauczy się podstaw nakładania i rozprowadzania materiału na powierzchni paznokcia, cienkiego, ale trwałego malowania salonowego jak najbliżej skórek, a także nauczy się wzmacniać i wyrównywać paznokcie.

Struktura kursu:
1. Część teoretyczna.
● Budowa paznokci
● Patologie paznokci
● Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
● Różnorodność frezów, szczegóły pracy
● Schematy, szkice techniki manicure kombi
● Zasady nadawania kształtu (kwadrat, miękki kwadrat, kwadrat-owal, owal, migdał)
● Metody zdejmowania
● Praca z trudnymi dłońmi; cienkie, zdeformowane paznokcie
● Przyczyny odpryskiwania, jakie są rozwiązania
● Budowanie prawidłowej architektury paznokcia poprzez wzmocnienie i wyrównanie płytki paznokciowej
● Szczegóły pracy z materiałem o strukturze żelowej i żelowo-lakierowej
● Trwałość przez okres co najmniej 14 dni
● Zasady prawidlowego siedzenia przy biurku
2. Część praktyczna:
● Bezpieczne zdejmowanie materiału
● Atraumatyczna technika krok po kroku wykonywania manicure kombi przy użyciu jednego frezu „płomienia" i nożyczek
● Pozycja ręki do równego, bezpiecznego cięcia skórek nożyczkami
● Praca w niewidocznych miejscach i jak radzić sobie z trudno dostępnymi obszarami
● Prawidłowe opracowywania walów okołopaznokciowych
● Efektywne przygotowanie przed malowaniem
● Salonowy lakier do paznokci. Wzmocnienie płytki paznokcia w technice „ruchu ciągłego"
● Budowanie prawidlowej architektóry paznokci
● Technika malowania pod skórki
● Jednolite malowania ciemnymi i jasnymi odcieniami bez nadmiaru materiału
● Top z połyskiem ponad 14 dni.

Po ukończeniu kursu Stylistka:
▪ Jakie dłonie nadają się do manicure kombi, a jakie nie
▪ Jak wykonać bezpieczny nowoczesny manicure kombi bez kaleczenia i uszkodzeń płytki paznokcia
▪ Jak wykonać trwały manicure na okres 14 dni lub dłużej?
▪ Jak wzmocnić cienkie, łamliwe i rozdwajające się paznokcie
▪ Praca z trudnymi rękami i różnymi kształtami paznokci
▪ Jak pracować z materiałami żelowymi i hybrydowymi?
▪ Jak ożywić cienkie, łamliwe i paznokcie na których nic się nie trzyma
▪ Jak przyspieszyć technikę wykonywania salonowego manicure kombi i skrócić czas pracy
▪ Jak pozyskać klienta i zdobyć jego zaufanie
▪ Jak zatrzymać klienta i nawiązać z nim długoterminową relację
▪ Kiedy nadszedł czas na zwiększenie kosztów świadczonych usług
▪ Jak stworzyć nowy poziom usług i skoncentrować się na kliencie

09.30 – 11.00 część teoretyczna
11.00 – 11.30 Сoffee-break
11.30 - 15:00 część praktyczna na I modelce (1 ręka)
15:00 – 15:30 obiad
15:30 - 18:30 część praktyczna na I modelce (2 ręce)

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały dowykonania pracy, a mianowicie:
- wygodne miejsce pracy
- zestawy z materiałami jednorazowymi
- komplet narzędzi sterylnych
- frezy
- pędzle
- materiały klasy premium LUXIO, TM GELISH

Akademia zapewnia modelek do praktycznej części kursu. Możliwość przebywania z wlasną modelką na kursie jest omówiana indywidualnie z instruktorem.
Misją Yuliia Stadnik Nail Academy jest wyszkolić do branży paznokciowej specjalistów manicure z wysokim poziomem wyszkolenia. Praca odbywa się w grupie do 6 osób, część praktyczną „stylistka-modelka".
Po ukończeniu dostaniesz certyfikat o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu autorskiego Yuliia Stadnik «PROFI. Podwyższenie kwalifikacji manicure klasyczny».

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 18:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1353 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
05.12.2022
Курс «SALON NAILS. Комби маникюр»
Описание: Авторский курс «SALON NAILS. Комби маникюр (1 фреза).» - курс создания идеального маникюра в результате совмещения двух современных техник – аппарат (фреза) + классика (ножнички) и натурального салонного покрытия ногтей в технике «беспрерывного движения».

Аудитория: курс рассчитан на мастеров с опытом работы не менее 12 месяцев (в классической или комбинированной технике маникюра), которые хотели бы повысить свой уровень мастерства и овладеть техникой на уровне опытного пользователя.

Авторская техника работы одной фрезой (пламя) обеспечит минимальные затраты времени и даст безопасный чистый результат без пропилов и повреждений натуральной пластины. В ходе работы со структурным гелем мастер постигнет основы нанесения и распределения материала по поверхности ногтя, тонкого, но прочного салонного покрытия максимально близко к кутикуле, а также научиться укреплять, выравнивать и ремонтировать НП.

Структура курса:
1. Теоретическая часть:
● Строение ногтевого аппарата
● Патологии ногтей
● Дезинфекция и стерилизация инструмента
● Разновидность фрез, особенности работы
● Схемы, зарисовки техники выполнения комби маникюра
● Правила опила формы ногтей (четкий квадрат, мягкий квадрат, скво-овал, овал, миндаль)
● Методы снятия старого материала
● Работа со сложными руками, стелющейся кутикулой; тонкой, деформированной НП
● Причины отслоек, методы решения
● Построение правильной архитектуры ногтя методом укрепления и выравнивая НП
● Особенности работы с материалом гелевой и гель-лаковой структуры
● Правила стойкого покрытия сроком от 14 дней
● Правила расположение мастера за рабочим местом

2. Практическая часть:
● Безопасное снятие материала с поверхности НП
● Пошаговая атравматичная техника выполнения комби маникюра с помощью одной фрезы «пламя» и ножниц
● Постановка руки на чистый срез кутикулы ножницами
● Работа со слепыми зонами и как справиться с труднодоступными участками
● Корректная обработка околоногтевых валиков
● Эффективная подготовка НП к покрытию
● Салонное покрытие ногтей. Укрепление ногтевой пластины в технике «безпрерывного движения»
● Построение правильной архитекторы ногтя
● Ремонт ногтей
● Техники максимально близкого подведения гель-лака к кутикуле
● Равномерное салонное покрытие яркими, темными и светлыми оттенкам без нагромождения материала
● Финишное покрытие с ярким глянцевым блеском сроком 14 дней

После прохождения курса мастер будет знать:
▪ Какому типу рук подходит комби маникюр, а какому нет
▪ Как выполнить безопасный современный комби маникюр без пропилов и повреждений ногтевой пластины
▪ Как создать стойкое, прочное салонное покрытие сроком от 14 дней
▪ Как укрепить тонкие, ломкие и слоящиеся ногти
▪ Работа со сложными руками и разными типами форм НП
▪ Как работать с материалами гелевой и гель-лаковой структуры
▪ Как реанимировать тонкие, ломкие и не держащие покрытие ногти
▪ Как ускориться в технике выполнения салонного комби маникюра и сократить время работы
▪ Как расположить к себе клиента и завоевать его доверие
▪ Как удержать клиента и выйти с ним в долгосрочные отношения
▪ Когда пришло время повышать стоимость на предоставляемые услуги
▪ Как создать новый уровень обслуживания и клиентоориентированности

09.30 – 11.00 теоретическая часть
11.00 – 11.30 Сoffee-break
11.30 – 15:00 практическая часть с отработкой на 1ой модели (1 рука)
15:00 – 15:30 обед
15:30 – 19:00 практическая часть с отработкой на 1ой модели (2 руки)

На курсе мы предоставляем все необходимое оборудование, инструмент и материалы для выполнения работы, а именно:
- комфортное рабочее место
- наборы с одноразовыми материалами
- набор стерильных инструментов
- фрезы
- кисти
- материал премиум-класса ТМ GELISH, LUXIO.

Моделей для выполнения практической части курса предоставляет академия. Возможность быть со своей моделью на курсе оговаривается с инструктором индивидуально. Миссия Yuliya Stadnik Nail Academy выпустить на рынок ногтевого сервиса специалистов в области маникюра с высоким уровнем подготовки. Работа происходит в группе до 6 человек, практическая часть отрабатывается «мастер-модель». По окончанию выдается Сертификат об успешном прохождении теоретической и практической части авторского курса «SALON NAILS. Комби маникюр» Yuliya Stadnik Nail Academy.

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 18:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1353 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
06.12.2022
KURS "FRENCH ART"


Opis: French ART – autorski kurs tworzenia klasycznych kresek w technice Pink & White/French manicure, moon manicure, moon manicure z ujemną przestrzenią, twist manicure, ruffian - manicure, reverse (odwrócony) french manicure. Technika pracy z lekko transparentnymi kolorami.

Dla kogo: Ten kurs jest przeznaczony dla stylistek z co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem, którzy pracują w klasycznej technice malowania hybrydą.

Praca na kursie skupia się na ustawieniu ręki i narysowaniu idealnie równej linii uśmiechu z elementami tajemnic z mistrzowstw.

Mieć przy sobie: sterylne narzędzia do manicure/frezy do aparatu, frezarke (jeśli w pracy stosujesz technikę manicure kombinowanego lub frezarkowego), pędzelki
Po ukończeniu dostaniesz certyfikat o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu autorskiego Yulii Stadnik "FRENCH ART".

Zawartość kursu
1. Część teoretyczna:
- czym jest „Francuski manicure", historia pochodzenia, aktualne trendy
- różnorodność materiałów na rynku i jak wybrać odpowiedni
- jak stworzyć idealny kształt wolnego brzegu, prawidłowe opilowanie (schematy, szkice)
- jakie są naturalne proporcje french manicure
- idealny french manicure - mit czy rzeczywistość
- plusy i minusy wyrównania płytki paznokciowej pod french manicure
- zasady pracy z materiałem premium LUXIO by Akzentz

2. Stosowanie lekko transparentnych kolorów w świecie nowoczesnego french manicure gel/gel polish:
- nakładać kolor czy nie i jak dobrać kolor pasujący do rodzaju skóry
- tworzenie french manicure z i bez wydłużania łożyska paznokcia
- szczegóły pracy z transparentnymi kolorami w technice wyrównywania płytki paznokciowej
- malowanie paznokci przy użyciu techniki „gradientowej"
- stosowanie transparentnych kolorów przy robieniu „moon manicure"

3. Rysowanie klasycznej wersji wolnego brzegu (biały) i kolorowego (kolor). Zasady pracy z wykorzystaniem różnych technik:
- jak wybrać wygodny sposób narysowania białej linii?
- pędzelek z butelki czy inny dodatkowy?! plusy i minusy stosowanych technik
- szczegóły rysowania białej linii w technice „nić" / cienki french
- szczegóły rysowania białej linii w technice "wysokich wąsów" / french z wysokim uśmiechem
- szczegóły pracy w technice „podpychania materiału"
- rozwiązanie kolorystyczne do rysowania linii uśmiechu

4. Moon manicure, twist-manicure, szczegóły pracy:
- malowanie manicure moon z przezroczystym półokrągiem (przezroczysty półokrąg i kolorowy paznokieć)
- wykonanie manicure moon z kolorowym półokręgiem (kolorowa półokrąg, kolorowy paznokieć)
- wykonanie manicure moon w połączeniu z manicure francuskim (przeźroczysty paznokieć, półokrąg i wolny brzeg w kolorze)
- wykonanie manicure moon w połączeniu z manicure francuskim (paznokieć w kolorze, półokrąg i wolny brzeg również w kolorze)

5. Manicure francuski odwrócony (w tym podwójny i potrójny), manicure ruffian / „manicure chuligański"
- szczegóły pracy w technice „manicure francuski odwrócony"
- co to jest „manicure ruffian" i jakie rodzaje możesz zaoferować klientce

6. TOP:
- jak naprawić błędy za pomocą topu
- jaki rodzaj top wybrać
- teoria "idealnej linii światła"

7. Mistrzostwa w zdobieniu paznokci jako integralna część rozwoju zawodowego. Czym jest „francuski manicure" w środowisku mistrzostw.

Czas trwania:
09.30 - 13.00 część teoretyczna, schematy, szkice + opracowanie na tipsach
13.00 - 13.45 Сoffee-break
13.45 - 17.30 część praktyczna z modelką. Manicure wykonuje się dowolną techniką według preferencji stylistki.

Zapewniamy cały niezbędny sprzęt (z wyjątkiem narzędzia do manicure) oraz materiały do wykonania pracy, a mianowicie:
- wygodne miejsce pracy (stół, krzesło, lampa LED, lampa, wałek pod łokieć)
- zestaw z materiałami jednorazowymi (rękawiczki, maska, waciki bezpylowe, pilnik do paznokci, blok polerski, patyczek drewniany, serwetki, folia, jednorazowa serwetka na stół)
- tipsy do części praktycznej
- pędzelek do malowania
- baza\top LUXIO
- odcieni frenczowe (Blush Luxio/Delicate Luxio) + materiał do rysowania białej linii wolnego brzegu (Pure Luxio/White Gel Play)
- remower do usuwania skórek
- preparat do odtłuszczania Prep&Wipe firmy Akzentz
- dehydrator SURE BOND Akzentz
- szczoteczka do usuwania kurzu
- pojemnik dla wodny
- tacka na narzędzie do manicure

Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 17:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1107 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345
06.12.2022
КУРС ''FRENCH ART''


Описание: Авторский курс French ART - курс создания классических линий в технике Pink & White / французский маникюр, лунный маникюр, лунный маникюр с негативным пространством, двойная лунка (twist manicure), ruffian - маникюр, обратный французский маникюр. Работа с камуфляжной техникой

Аудитория: данный курс рассчитан для мастеров с опытом работы от 6 месяцев, которые работают с классической техникой покрытия ногтей гель-лаком.

Работа на курсе сконцентрирована на постановке руки и прорисовке идеально ровной линии улыбки с элементами конкурсных секретов

Структура обучающего процесса:
09.30 - 13.00 теоретическая часть, схемы, зарисовки + отработка на типсах
13.00 - 13.45 Сoffee-break
13.45 - 17.30 практическая часть с отработкой на модели. Маникюр выполняется в произвольной технике на усмотрение мастераНа курсе мы предоставляем
все необходимое оборудование (кроме личного маникюрного инструмента мастера) и
материалы для выполнения работы, а именно:
- комфортное рабочее место (стол, стул, LED лампа, настольная лампа, валик под локоть ученика)
- набор с одноразовыми материалами (перчатки, маска, безворсовые салфетки, пилочка,
шлифующий баф, апельсиновая палочка, бокс бумажных салфеток, фольга, одноразовая салфетка на стол)
- типсы для выполнения практической части
- кисть для прорисовки
- база/топ LUXIO
- камуфлирующие оттенки (Blush Luxio/ Delicate Luxio) + материал для прорисовки
белой части свободного края (Pure Lxio/White Gel Play)
- ремувер для кутикулы
- препарирующее средство Prep&Wipe by Akzentz
- дегидратор SURE BOND by Akzentz
- щетка для пыли
- емкость для воды
- лоток для маникюрного инструмента

Модель для выполнения практической части курса предоставляет обучающий центр.
Возможность быть со своей моделью на курсе оговаривается с инструктором

С собой иметь: стерильный маникюрный инструмент/фрезы для аппарата, аппарат (если Вы в работе используете технику комбинированного или аппаратного маникюра), личные кисти


Czas trwania: 1 dzień, 09.30 - 17:30. W grupie do 7 osób (przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem kursu).
Adres: 00-533, Warszawa, ulica Mokotowska 63, piętro 1, lokal 1A
Cena: 1107 PLN brutto. Zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości. Przedpłata nie podlega zwrotowi z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni.
Instruktor: Yuliia Stadnik, wielokrotny zwycięzca mistrzostw Ukrainy, sędzia SPU II kategorii mistrzostw krajowych, członek stowarzyszenia INJA, twórca autorskich technik manicure, założyciel, wiodący nauczyciel YS Nail Academy, mentor, trener Erickson. Glówny technolog firmy ST Nails.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym menedżerem: +48 730 791 345